Välj en sida

Byggkonsult i Göteborg

Monz Management specialiserar sig som byggkonsult och projektledare inom bygg. Vi arbetar engagerat för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder. Med lång erfarenhet inom branschen översätter vi dina krav till byggtermer och säkerställer kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.

Våra tjänster inom bygg & konsultation

För att ert projekt skall kunna genomföras effektivt och framgångsrikt krävs relevant, kompetent och erfaren bygg- och projektledning. Våra byggkonsulter är specialiserade på kvalificerad projektledning inom fastigheter, bostäder och kommersiella lokaler. Vi hjälper er med hela processen; från myndighetskontakter och bygglov till byggarbetsmiljösamordning och styrning av ekonomi till slutbesiktning och överlämnande. Sedan finns vi självklart tillgängliga för uppföljning.

Upphandlingar inom byggsektorn skiljer sig från många andra områden och kräver därav riktad kompetens. En upphandling är sällan en enstaka aktivitet utan en process som sträcker sig över lång tid, med många tidskrävande uppgifter och delmoment. Vårt team bistår er inom hela kedjan. Vi upprättar beskrivningar och anbudsinbjudningar enligt era specifikationer. Sedan utvärderar och granskar vi inkomna anbud och upprättar upphandlingsprotokoll och entreprenadavtal.

En noggrann besiktning är viktig för att tillgodose att entreprenaden har utförts enligt avtal och uppfyller de specificerade kraven. Som ackrediterade entreprenadbesiktningsmän utför vi alla typer av entreprenad- och fastighetsbesiktningar. Likaså är vi medlemmar i en fastighetsbesiktningsgrupp med ett brett kontaktnät inom branschen. Hos oss kan ni som kund vara trygga i att besiktningen utförs fackmässigt av en certifierad besiktningsman med god serviceanda.

Vid större bygg-, mark- och rivningsåtgärder där det krävs bygglov eller bygganmälan krävs även en certifierad kontrollansvarig. Vi är certifierade enligt nivå K med riksbehörighet och bistår er genom hela bygg- och projekteringsprocessen. Som kontrollansvarig byggkonsult upprättar vi en kontrollplan och dokumenterar sedan att dessa krav följs. Likaså håller vi samråd med kommunen och förser dem med samtliga intyg och dokument som de kräver för att utfärda ett slutbesked gällande åtgärden.

  • Projektledning
  • Upphandlingar
  • Besiktningar
  • Kontrollansvarig
Byggkonsult i Göteborg

Arbetssätt & värdegrund

Vårt team består av noga utvalda professionella byggspecialister och byggkonsulter. Vi besitter hög kompetens och har samtliga lång erfarenhet inom sektorn. Oavsett projektets storlek eller sort arbetar vi inom budget och strävar efter att bemöta klientens specifika behov. Som vana problemlösare hanterar vi det mesta och räds inte utmaningar. Tillsammans arbetar vi engagerat, proaktivt och inkluderande med våra klienter. Utgångspunkten är Göteborg men vi arbetar över hela landet med byggnation och inredning av allt från lägenheter och hus till kontor och företagslokaler. Vår erfarenhet sträcker sig från mindre husrenoveringsprojekt till stora kommersiella byggnader och fastighetskomplex. Kontakta oss för att utnyttja vår erkända kunskap från handplockade specialister runt om i landet i ert nästa projekt.

Miljö- & kvalitetspolicy

Inom byggsektorn påverkar nästan allt vi gör den miljö och det samhälle vi lever i. Vi inom Monz Management tar ansvar för vår miljö och ser det som en möjlighet snarare än en skyldighet. Oavsett vilket typ av uppdrag försöker vi alltid göra noga avväganden gällande frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan. Genom att vidta de försiktighetsmått som krävs förhindrar vi således att arbetet eller åtgärden medför skada för människors hälsa eller miljön.

Utveckling & lagstiftning

Vår kunskap och erfarenhet tillvaratas och utvecklas ständigt med förbättringsåtgärder i avseende att stärka våra arbetsmetoder. Genom strategisk kompetensutveckling och fortbildning höjer vi vår kompetens som byggkonsult kontinuerligt. Likaså följer vi rådande lagstiftning och bevakar de krav som berör vår bransch så vi alltid håller oss uppdaterade och aktuella.

Innovation

Genom att tillämpa en stor dos nytänkande och det senaste inom teknik förser vi våra kunder med ett innovativt tillvägagångssätt.

Pålitlighet

Vi strävar efter att bygga långsiktiga kundrelationer som grundar sig i ett starkt förtroende till oss som externa resurser.

Flexibilitet

Inom Monz Management anpassar vi oss efter kundens specifika behov och finns alltid tillgängliga som problemlösare när behovet uppstår.

w

Kommunikation

Vi tror på att god kommunikation leder längst. Vårt arbetsklimat kännetecknas av öppenhet, delaktighet och respekt.

Innovation

Genom att tillämpa en stor dos nytänkade och det senaste inom teknik förser vi våra kunder med ett innovativt tillvägagångssätt.

Pålitlighet

Vi strävar efter att bygga långsiktiga kundrelationer som grundar sig i ett starkt förtroende till oss som externa resurser.

Flexibilitet

Inom Monz Management anpassar vi oss efter kundens specifika behov och finns alltid tillgängliga som problemlösare när behovet uppstår.

w

Kommunikation

Vi tror på att god kommunikation leder längst. Vårt arbetsklimat kännetecknas av öppenhet, delaktighet och respekt.

Kontakta oss på Monz Management

Erfaren projektledare & byggkonsult i Göteborg

4 + 6 =