Välj en sida
Monz Management

Monz Management

Med över tjugo år i bygg- och fastighetsbranschen har vi inom Monz Management samlat på oss värdefull erfarenhet och kompetens. Genom åren har vi byggt upp ett nätverk av meriterade specialister som vi har ett nära samarbete med vilket kompletterar vår kunskapsbas. Då vi både sekunderat och ansvarat för en stor variation uppdrag genom åren hanterar vi tryggt de flesta utmaningar. För oss är inga projekt för små eller för stora. Och inte heller för enkla eller för komplexa.

Innovation & tillit i fokus

Monz Management verkar enligt en miljö- och kvalitetspolicy och arbetar därmed genom att uppträda med hög kompetens och yrkesskicklighet samtidigt som lösningarna är miljömässigt försvarbara på lång sikt. Likaså läggs stor vikt vid socialt ansvarstagande genom att främja ett arbetsklimat som baseras på respekt och inkludering. Vare sig det handlar om ett mindre uppdrag eller ett större totalentreprenad så garanterar vi framgång för våra kunders projekt.

Monz Management
Monz Management byggkonsult

Innovation

Genom att tillämpa en stor dos nytänkande och det senaste inom teknik förser vi våra kunder med ett innovativt tillvägagångssätt.

R

Pålitlighet

Vi strävar efter att bygga långsiktiga kundrelationer som grundar sig i ett starkt förtroende till oss som externa resurser.

Flexibilitet

Inom Monz Management anpassar vi oss efter kundens specifika behov och finns alltid tillgängliga som problemlösare när behovet uppstår.

w

Kommunikation

Vi tror på att god kommunikation leder längst. Vårt arbetsklimat kännetecknas av öppenhet, delaktighet och respekt.